Polityka Prywatności sklepu internetowego www.sklep.aristo.com.pl (Sklepu).

I. Polityka Prywatności.

Wszelkie dane osobowe, jakie podaje Klient w ramach korzystania z funkcjonalności Sklepu są podawane całkowicie dobrowolnie. Dobrowolna jest również zgoda klienta na przetwarzanie podanych danych osobowych. Wszelkie podane przez Klienta dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie na jaki Klient wyraził zgodę przed podaniem danych. W szczególności dane są przetwarzane na potrzeby procesu składania zamówienia i realizacji wysyłki zakupionych towarów. W przypadku, kiedy Klient nie wyrazi zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych realizacja procesu zamówienia nie będzie możliwa.

Klient w każdej chwili ma możliwość aktualizacji i usuwania podanych przez siebie danych osobowych z bazy Sklepu. Może tego dokonać za pomocą funkcjonalności udostępnionych w ramach Konta Klienta lub zlecić to Właścicielowi Sklepu za pośrednictwem wszelkich dostępnych i opisanych na stronach Sklepu kanałów komunikacji.

Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań w celu przestrzegania polityki bezpieczeństwa danych osobowych. W szczególności Właściciel Sklepu podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu, zmierzające do zabezpieczenia danych Klientów Sklepu.

II. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest:

Aristo-Com sp.z o.o.
ul.Centralna 53E
31-586 Kraków
KRS nr 0000437453
NIP: 675-148-18-65
REGON: 122683823

Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu został zarejestrowany w biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych.